Sot Kuvendi mban seancë

 

Kuvendi i Kosovës sot do të mbajë seancën e ardhshme, duke filluar nga ora 10:00.

Rendi i ditës:

 1. Miratimi i rendit të ditës,
 2. Deklarimet jashtë rendit të ditës,
 3. Pyetjet parlamentare,
 4. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-066 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2022,
 5. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 08/L-065 për Produktet Biocide,
 6. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 08-L-022 për identifikimin elektronik dhe shërbimet e besuara në transaksionet elektronike,
 7. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-029 për punimet nga metalet e çmuara,
 8. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për vitin 2020,
 9. Propozimi i GP të LVV-së për zëvendësimin e deputetëve në komisione parlamentare,
 10. Zgjedhja e zëvendësdrejtorit të Autoritetit Rregullator për Shërbimet e Ujit,
 11. Zgjedha e anëtarë të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës.