Radio Okarina live edhe në internet www.rtvokarina.com

Radio Okarina mund të dëgjohet edhe përmes web faqes së rtv Okarina, në www.rtvokarina.com, duke klikuar në butonin “Radio Okarina live”, në anën e djathtë të faqes kryesore të radios.