Nesër në Skenderaj nuk do të ketë rrymë në këto vende

Nga NS 110/10kV Skenderaj do të ndërprehet:

Dalja 20 kV Runiku(Kodi: 74000005 ) prej orës 10:00 deri  15:00

Vendet: Klin e eperme .L.Mecini dhe Berani.Qubrel.Kotorr.Vitak .Kastriot. Runik.Banjë.Surigan.Radishev.Qitaket.Leqin.Terrnov

Arsyeja: Rregullimi dhe shterngimi i perquesëve ne linjen 20 kV te Barant.