Komuna e Skenderajt njofton qytetarët e saj që procesi i zgjedhjes së Këshillave Lokale në Komunën e Skenderajt shtyhet deri në një afat të pacaktuar

 

Komuna e Skenderajt njofton qytetarët e saj që shtyhet për një afat të pacaktuar procesi i zgjedhjes së Këshillave Lokale në Komunën e Skenderajt.

Shtyrja e këtij procesi bëhet për shkak të pamundësisë së kompletimit të Komisionit dhe pjesëmarrjes së tyre në takimet e zgjedhjes së Këshillave Lokale, siç parashihet me nenin 3, pika 4, e Rregullores për Organizimin, Funksionimin dhe Bashkëpunimin e Komunës me Fshatrat, Vendbanimet dhe Lagjet Urbane, Nr. 01-110/01-0047005/20, të datës 02.11.2020.

 

 

Për datën e re të mbajtjes së takimeve për zgjedhjen e Këshillave Lokale qytetarët do të njoftohen sërish me kohë.

 

\RTV-Okarina\

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *