Këto janë vendet në skendseraj që do të mbesin pa rrymë për shkak të punimeve në rrjet

Nga  NS 110/10(20) kV Skenderaj do të ndërprehet: LP 10kV Terrnavci (kodi: 74000012) nga ora 10:00…